Certifikáty a osvědčení

Osvědčení o provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Osvědčení o provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Doklad o složení zkoušky NV 194/2022 Sb.

Doklad o složení zkoušky NV 194/2022 Sb. - vedoucí elektrotechnik do 1kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí včetně ochrany před bleskem na zařízeních v objektech bez nebezpečí výbuchu

Osvědčení - technický dozor stavebníka

Osvědčení - technický dozor stavebníka

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Certifikát prověřená společnost

Certifikát prověřená společnost

Certifikát spolehlivého dodavatele

Certifikát spolehlivého dodavatele

Protokol o zkoušce EL

Protokol o zkoušce EL

Kontakt

Vojtěch Pelzer
Hájecká 1304/14a
618 00 Brno-Černovice
Mobil: +420 732 980 217
Email: elektro@revizepelzer.cz

Osvědčení ev.č. 12102/9/22/R-EZ-E2A
Oprávnění ev.č. 17207/9/22/EZ-M,O,R,Z-E2A

Co nabízíme

Informace

Copyright © 2023 Vojtěch Pelzer. Veškerá práva vyhrazena. Tento web vytvořila StaWEBnice.com.